A week until placement...

November 24, 2018

Only one week left of theory in the classroom before heading out to placement. The time has flown! I am in my element learning on this course and I without a doubt have made the right decision to become a learning disability nurse. The welcome we have received from everyone involved on the course has been brilliant and the lectures have been very interesting with fantastic teaching. I cannot wait to head out on placement to practice the skills and use the knowledge I have gained so far on the course.

 

Ond wythnos ar ol o ddysgu yn y dosbarth cyn fynd allan ar placement. Mae’r amser wedi hedfan! Rydw i wrth fy modd yn dysgu ac yn gwybod heb os nag oni bai fy mod i wedi gwneuf y penderfyniad cywir i fod yn nyrs i bobl gyda anghenion arbennig. Mae’r croeso rydym wedi derbyn oddi wrth bawb ar y cwrs wedi bod yn bendigedig a’r darlithoedd yn hynod o ddiddorol  gyda dysgeidiaeth arbennig. Rwyf yn edrych ymlaen cymaint i fynd allan ar placement i ddefnyddio’r sgiliau a’r gwybodaeth rwyf wedi dysgu ar y cwrs hyd at hyn.

 

Megan is a Year One Student Learning Disability Nurse at #USW

 

You can train to become a Learning Disability Nurse at University of South Wales, you can find more information on the USW website: https://www.southwales.ac.uk/courses/bachelor-of-nursing-honslearning-disabilities/

 

You can also contact Rachel Morgan (Specialist Lead) via email: rachel.morgan@southwales.ac.uk

 

 

Please reload

MY FEATURED POSTS

RSVP or Business as usual?

June 6, 2019

1/7
Please reload

MY RECENT POSTS

Please reload

LDNurse.com

Positive Commitment to Learning Disability Nursing

2016 - copyright of LDnurse.com

Design - Sean Ledington